Contact us

Sthanneekam C.R. NATARAJA SASTRI
Hereditary Mirasdar,
Sri Kamakshi Ambal Devasthanam
No.1, Kamakshi Amman South Mada Street,
Kanchipuram – 631 502. Tamil Nadu, INDIA. 

Phone : 91- 44 – 27231988

Mobile  : 91 – 9364310545 / 9944350011

Email : natarajasastri@gmail.com